Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Verslag van de gemeenteavond 14 november 2013 Verslag van de gemeenteavond 14 november 2013

Ruim 80 gemeenteleden waren aanwezig op de gemeenteavond op 14 november. We keken terug op de gebeurtenissen van het laatste half jaar en we blikten vooruit aan de hand van scenario’s over de gebouwen. Een mogelijkheid voor gemeentelijk opbouwwerk werd geboden door middel van een legaat.

Consulent ds. Carel van der Meij opent de avond met een stukje uit Spreuken en gebed. Hij schetst de situatie die een half jaar geleden is ontstaan. Het ontstane conflict binnen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters is een erfenis van jaren geleden en al lang voor de fusie ontstaan. Mensen die elkaar niet verstaan en elkaar niet meer kunnen vinden. We hebben er allemaal deel aan en met z’n allen moeten we tot een oplossing komen. Het blijft belangrijk elkaar op te zoeken en aan te spreken. De kerkenraad blijft ook in gesprek met de ambtsdragers die in de zomer hun taken hebben neergelegd. Vooral vertrouwen in elkaar is belangrijk.

We proberen zo goed mogelijk alle activiteiten te laten doorgaan, hoewel dat soms moeilijk is met minder mensen. In april is het beleidsplan vastgesteld en de hierin uitgezette lijnen willen we volgen. Daarom denken we aan het vormen van werkgroepen, zoals Communicatie en de splitsing van Eredienst en Vorming & Toerusting. Hoe meer mensen meedoen, des te meer betrokken is de gemeente. Men kan zich aanmelden bij de scriba.

Op de vraag of we de Classis niet bij het gebeuren in onze gemeente moeten betrekken – de kerkenraad is immers flink gekrompen – meldt Carel van der Meij dat dit in het voorjaar al is gebeurd en dat we bovendien binnenkort een kerkvisitatie krijgen (zie de oproep elders in KerkKompas).

 

Legaat – gemeentelijk opbouwwerk

Nu ds. Martin Koster vertrokken is, is het financieel niet mogelijk om op korte termijn een predikant te beroepen. Onlangs is er een legaat geschonken met als duidelijk doel “voor mensen en niet voor stenen”. De kerkenraad legt daarom het voorstel neer voor het benoemen van een interim predikant die zich een jaar lang richt op gemeentelijk opbouwwerk voor gemeenteleden van 30-55 jaar en voor het jeugdwerk. Hij/zij krijgt de opdracht structuren aan te brengen die doorwerken ook na dat ene jaar zodat de gemeente en het jeugdwerk weer verder kunnen. Opgemerkt wordt dat het om veel geld gaat. Is dat geld niet beter voor een vaste predikant te gebruiken? Daar hebben we op dit moment onvoldoende geld voor. Maar als iedereen weer het vertrouwen krijgt, gaat wellicht de vrijwillige bijdrage omhoog, zodat er wèl geld is voor een vaste predikant. Ook wordt opgemerkt dat het misschien goedkoper is om een jeugdwerker in te zetten. De opmerkingen worden meegenomen naar de kerkenraad.

 

Scenario’s met betrekking tot de kerkgebouwen

Voor de verkoop van de Voorhof is het college van kerkrentmeesters nog volop in onderhandeling met gemeente Westland. De gemeente stelt zich coöperatief op, maar is gehouden aan (financiële) partners en voorwaarden.

Voorzitter van het college van kerkrentmeesters schetst de ontwikkeling van het ledental van de kerk. Deze ontwikkeling laat een dalende lijn zien. De wensen voor de Rehobothkerk en het zalencentrum zouden hier zo goed mogelijk op moeten worden afgestemd. Zoals bekend is de Rehobothkerk momenteel een gemeentelijk monument. De pastorie naast de Rehobothkerk kan worden verkocht. 

 

Hans schetst drie scenario’s die alle drie voor- en nadelen hebben.

1. Zowel het kerkgebouw als het zalencentrum behouden, waarbij het zalencentrum een multifunctioneel centrum wordt met naast kerkelijke ook commerciële en sociaal maatschappelijke activiteiten.

Voordeel:  Kerk en zalencentrum vormen een belangrijke kerkelijke en sociaal maatschappelijke waarde binnen de gemeenschap van Honselersdijk. Alle ruimte wordt optimaal benut.

Nadeel: Bij een krimpende kerk worden de opbrengsten uit het zalencentrum steeds belangrijker om de kerk in stand te houden. Dit vereist vanaf het begin een aanpak, waarbij het zalencentrum als commercieel bedrijf gerund wordt.

2. Alleen het kerkgebouw behouden en daar alle activiteiten laten plaatsvinden. Het zalencentrum wordt dan op termijn verkocht.

Voordeel: Je speelt in op de verwachte krimp en hebt de minste kosten.

Nadeel: Vooral te gebruiken door de eigen Protestantse gemeente, dus slechts beperkte mogelijkheden voor concerten of andere activiteiten.

Uitdaging: De binnenkant zo verbouwen dat alle gewenste kerkelijke activiteiten hier kunnen plaatsvinden.

3. Als we het kerkgebouw kunnen verkopen kan vervolgens het zalencentrum uitgebreid worden en benut worden voor kerkdiensten.

Voordeel: Kerkgebouw hoeft niet gerenoveerd te worden en opknappen zalencentrum is goed betaalbaar.

Nadeel: Kerk is niet te verkopen, kan zeker wel 3-5 jaar duren. Geen ‘echte’ kerk meer.

Uitdaging: Verkopen van de kerk en verkrijgen van de nodige vergunningen.

 

Op de gemeenteavond zijn er complimenten voor de presentatie. Ook zijn er kritische en opbouwende vragen en opmerkingen. Deze worden door het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad meegenomen.

 

Ds. Carel van der Meij dankt iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit af met een avondlied.

terug
 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 23-11-2017 om 19:45
meer details

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
datum en tijdstip 26-11-2017 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.